Obeziteye ek olarak başta tip 2 diyabet (şeker hastalığı) olmak üzere, hipertansiyon ve kolesterol metabolizması bozuklukları ile seyreden hastalık grubu Metabolik Sendrom olarak adlandırılır. Bu hastalıklar çok önemli organ kaybı ve ölüm sebepleridir. Metabolik Sendromun ameliyat yöntemleri kullanılarak tedavi edilmesine Metabolik Cerrahi adı verilmektedir. Obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi terimleri günümüzde tüm dünyada birlikte kullanılmaktadır. Hatta obezite cerrahisiyle (Bariyatrik cerrahi) ilgili bilimsel kuruluşların hemen tamamı son dönemde isimlerine “Metabolik Cerrahi” ilavesini yapmışlardır.