Obezite nedeniyle ameliyat olmuş bir hastanın beklenen faydayı görememesi ya da operasyonla ilgili bir komplikasyon yaşaması durumunda yapılan yeni ameliyata revizyon cerrahisi diyoruz. Genellikle uzun yıllar önce kelepçe uygulanan hastalar günümüzde revizyon cerrahisine ihtiyaç duymaktadırlar. Revizyon cerrahisinde yapılan işlem genellikle hastanın ilk operasyonunu farklı bir teknikle yenilemektir. Ancak bazı durumlarda eski ameliyat da tekrar uygulanabilir. Örneğin başarısız bir sleevegastrektomi sonrası tekrar sleevegastrektomi yapılabilir. (Bizim uygulamamız çoğu zaman farklı bir tekniğe geçmek şeklinde olmaktadır.)