Morbid obezite yaygın bir sorundur. Dünyada erişkin obez sayısı, 2005 yılında 400 milyonken, günümüz için bu değerin 1 milyarın üzerinde olduğu bilinmektedir. 2017 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %91’inin fazla kilolu ya da obez sınıfına girdiği tahmin edilmektedir. Morbid obezite, ölüme neden olan önlenebilir hastalıklar arasında sigaradan sonra ikinci sıradadır.
 
Şişmanlık için yapılan ilk cerrahi girişimler 1960’lı yıllara dayanmaktadır. Ancak dünyada ve ülkemizde popülaritesi son dönemde çok artmıştır. Bunda obezitenin yaygınlaşmasının yanısıra cerrahi tekniklerdeki ve teknolojideki gelişmelerin de rolü olduğu açıktır. Obezite ameliyatlarını kısıtlayıcı ve emilim bozucu ameliyatlar olarak 2 gruba ayırabiliriz. Bir de bu ameliyatların kombinasyonu olan ameliyatlar vardır.
 
Ben, 2012 yılından beri yoğun olarak obezite cerrahisi/ metabolik cerrahi ile uğraşıyorum.  Bu bölümde, yıllar içerisinde edindiğim tecrübeler ışığında, ziyaretçilerimi obezite cerrahisi/metabolik cerrahi konusunda aydınlatmayı ve onların sıkça sorduğu sorulara cevap verebilmeyi amaçladım. Ayrıca buradaki bilgilerin, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde uymaları gereken kurallar hakkında hastalarımı bilgilendiren bir kılavuz olacağı
düşüncesindeyim.
 

 

                                                                                                                                           Doç. Dr. G. Selçuk ÖZBALCI