Masum ameliyat yoktur!" Bu cümle ve hiç bir cerrahi girişimin kolay olmadığı, ayakları yere basan cerrahların akıllarından çıkarmadığı gerçeklerdir. Yani, hangi sebeple olursa olsun ameliyathaneye giren her hasta belli bir risk altındadır. Obezite ameliyatları da mutlaka belli riskler taşımaktadır. Teorik olarak her ameliyatta görülebilecek kanama, komşu organ yaralanmaları, pulmoner emboli ya da atelektazi gibi risklerin yanı sıra obezite ameliyatlarıyla ilgili en korkulan komplikasyon “kaçak” gelişmesidir. Eski kaynaklara göre %2-5 oranında görülen bu komplikasyon günümüz şartlarında %1’in çok altında bir oranda karşımıza çıkmaktadır. Burada önemli olan, cerrahın tecrübesi, gösterdiği özen ve kullanılan cerrahi aletlerin günümüz teknolojisine uygun kalitede olmasıdır. Her hastaya ameliyat esnasında mutlaka kaçak testi yapılmalıdır. (Ameliyat sonrası dönemde de -eğer şüphe varsa-yapılmalıdır.) Taburculuk için -özellikle sleeve gastrektomi sonrası- 48. saat beklenmelidir.

morbid cerrahi4

Kaçak gelişmesi durumunda da yine cerrahın tecrübesi ön plana çıkmakta, kaçağı zamanında fark edilen ve uygun şekilde tedavi edilen hastalar bir sorun yaşamadan taburcu olabilmektedir. (Yanda ameliyatlarda kullandığımız cihazlara ait örnekleri görebilirsiniz.) Özetle, tecrübeli ellerde obezite ameliyatlarının taşıdığı risk, diğer ameliyatlardan fazla değildir. Örnek vermek gerekirse, sleeve gastrektomi sonrası ölüm oranı değişik kaynaklara göre %0,1-0,3 (binde 1-3)’ dür. Obezite ve buna bağlı ek hastalıkların getirdiği risk düşünüldüğünde bu, son derece kabul edilebilir bir orandır.