Ameliyatlar 1-2 saat kadar sürmektedir. (Ancak hastanın ameliyathaneye girmesi ve çıkması arasındaki süre çok daha uzun olabilir.) Hasta ameliyattan 1 adet dren ve ameliyat çorabı (varis çorabı) ile çıkmaktadır. İdrar sondası her zaman kullanılmamakta, takılıp takılmayacağına hastaya ve ameliyat tipine göre karar verilmektedir. Anestezinin önerisi olmadığı müddetçe yoğun bakım ihtiyacı olmamaktadır.