Obezite cerrahisi ile “sürdürülebilir kilo kaybı” hedeflenmektedir. Cerrahinin diğer yöntemlere üstünlüğü de budur. Bariyatrik cerrahi, fazla kilolarda %50’den fazla azalma sağlar. Bu noktada hastalarımızın bilmesi gereken husus şudur: Cerrahi tedavi, uzun süreli izlem ve değerlendirmelerin olacağı bir sürecin ilk basamağıdır. Yani morbid obezite tedavisinde cerrahi, multidisipliner yaklaşımın bir ayağını oluşturur. Motivasyonu iyi, önerilerimize uyan, kontrollerini ihmal etmeyen, eğitimli hastalarda cerrahi tedavinin sonuçları daha iyidir. Daha önce de bahsetmiştik. Medikal tedavi uygulaması sırasında hastanın diyete göstereceği uyumluluk,  cerrahi tedavi sonrası hastanın uyumluluğu hakkında bir kanaat oluşturabilir. Yani daha önceden cerrahi dışı yöntemleri uygun şekilde denemiş ama kalıcı yarar elde edememiş hastalarda ameliyatla alınan sonuçlar daha iyi olmaktadır. 

  Cerrahi uygulanacak hastalar; ameliyattan beklenen yarar, cerrahinin riskleri ve uzun süreli sonuçları, ömür boyu beslenme düzeni ve biyokimyasal takibin gerekeceği konusunda açıkça bilgilendirilmedir. Başta da belirttiğimiz üzere temelde iki tip obezite ameliyatı vardır: Kısıtlayıcı (Restriktif) yani hacim küçültücü yöntemler ve emilim bozucu yani sindirim sisteminin bir kısmının devre dışı bırakıldığı yöntemler.

morbid cerrahi

  Günümüzde, laparaskopik ayarlanabilir gastrikband (LAGB), vertikalbandgastroplasti (VBG) ve jejunoileal bypass (JIB) gibi bir çok teknik, sebep oldukları komplikasyonlar ve çoğu zaman revizyon cerrahisi (yeni obezite ameliyatı) gerektirmeleri gibi sebeplerden dolayı uygulanmamaktadır. Sleeve gastrektomi, mini gastrik bypass ve transit bipartisyon son dönemin en popüler obezite/ metabolik cerrahi ameliyatlarıdır.

Tüm bariyatrik cerrahi ameliyatları laparoskopik(kapalı) tekniklerle uygulanmalıdır.
Çok özel durumlar haricinde, obezite cerrahisinde açık ameliyatın yeri yoktur!!!

 

 Sleeve gastrektomiİ  mini gastrik bypass
Sleeve gastrektomi mini gastrik bypass