Morbidobezite öncelikle neden olduğu hastalıkların (yukarıda örneklerini verdiğimiz)  düzeltilebilmesi için tedavi edilmelidir. Ayrıca ortaya çıkardığı psikososyal sorunlar ve getirdiği yüksek mali yük de morbidobezite tedavisi için gereklilik oluşturmaktadır. Burada özellikle vurgulanması gereken, morbidobezitenin bir hastalık olduğudur.

Morbidobezite, mücadele edilmesi gereken bir hastalıktır!!!