Obezite, başta şeker hastalığı ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa sebep olmaktadır. Son dönemde yapılan araştırmalar obeziteyle artan hastalıklar arasına bazı kanser türlerini de katmıştır. Yine bazı çalışmalara göre, morbid obez insanların ortalama yaşam süreleri, normal popülasyona göre 10-20 yıl daha az olmaktadır. Aşağıda obeziteyle artan hastalıklardan bazılarını görebilirsiniz:

 • Tip II diyabet
 • Yüksek tansiyon ve diğer kalp hastalıkları
 • Safra kesesi patolojileri (Özellikle taş hastalıkları)
 • Eklem hastalıkları (Özellikle diz eklemi hastalıkları)
 • Kadınlarda polikistik over sendromu ve buna bağlı infertilite (kısırlık)
 • Astım ve uyku apnesi
 • Üriner sistem hastalıkları
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Erkeklerde testosteron düşüklüğü ve buna bağlı erektil disfonksiyon
 • Gut
 • Maligniteler (Rahim kanseri, Meme kanseri, Kolon kanseri, Prostat kanseri)

 

Yani obezite, tüm mortalite(ölüm) sebeplerinde artışa neden olmaktadır!!!