Ameliyat sonrası takipler -hastalığın evresine ve yapılan cerrahiye göre değişmekle beraber- genelde ilk yıl 4 ayda bir, 2. yıl 6 ayda bir, daha sonra ise yılda bir yapılmalıdır.

Bu takiplerde; öykü, fizik muayene, kanda çeşitli tümör belirteçlerinin araştırılması, tomografik incelemeler, PET taraması ile endoskopik incelemelerden yararlanılabilir. Rezeksiyon yapılmış hastalarda yılda 1 endoskopi mutlaka yapılmalıdır. Hasta, hekimin önerdiği zamanlarda, planlı aralıklarla mutlaka kontrollerine gelmelidir.