Hasta çok yaşlıysa ve eşlik eden yandaş hastalıkları (kalp-damar hastalıkları gibi) cerrahi riski artırıyorsa,
-Cerrahi rezeksiyon teknik olarak mümkün değilse,

-Karaciğerde ve uzak lenfatiklerde çok sayıda metastaz varsa,
-2.5 cm’den büyük ve yaygın periton tutulumları varsa (özellikle ince bağırsak serozası tutulmuşsa)
-Birden fazla bölgede metastaz varsa, ameliyat önerilmez.