Mide kanserinin primer (birincil) tedavisi cerrahidir. Bazen ameliyat öncesi ve/veya sonrası dönemlerde kemoterapi de uygulanabilmektedir.

Cerrahi şansı olmayan çok ileri evre hastalardada kemoterapi, çok nadiren de radyoterapi uygulanabilmektedir. “Operabl” (tam rezeksiyon yapılabilen) hastalarda gastrektomi ameliyatları yapılır. Yani kitlenin yerleşimine göre midenin tamamı ya da bir kısmı çıkarılır. Burada önemli olan, cerrahi onkoloji (kanser cerrahisi) ilkelerine uygun ameliyatlar yapmaktır. Özellikle lenf nodu diseksiyonu bu tarz ameliyatların ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Literatürde mide kanseri cerrahisinde “D2 diseksiyon” olarak bilinen lenf nodu diseksiyonu yapılmadan küratif rezeksiyon yapılmış sayılamayacağını iddia eden çok sayıda yayın mevcuttur. Palyatif (geçici yarar sağlayan) rezeksiyon yapılabilen hastalara ise “Rezektabl” hastalar denir. Bu grup hastalarda çoğunlukla lenf nodu diseksiyonu içermeyen daha sınırlı gastrektomiler yapılabilmektedir. Eğer bu tarz ameliyatları da yapmak mümkün olmuyorsa o zaman hasta “Non-rezektable” olarak kabul edilir. Bu durumda ancak mide ya da ince bağırsağa tüp koyarak veya mide ile bağırsağı birbirine ağızlaştırarak hastanın beslenmesini sağlamaya yönelik girişimler uygulanabilir. (Gastrostomi, jejunostomi, gastroenterostomi gibi)