Erken mide kanseri basitçe, “lenf nodu tutulumu olsun ya da olmasın mukoza ve submukozada sınırlı hastalık” olarak tanımlanır. Yani burada tümör midenin sadece en içteki tabakalarında yerleşmiştir.

Endoskopik diseksiyon ya da cerrahi rezeksiyonla tedavi edilir. Kür (tam iyileşme/ tekrarlamama) şansı %100’e yakındır. Ancak burada %15 olasılıkla senkron (eş zamanlı) tümör olabileceği unutulmamalıdır.