Mide kanseri muhtemelen insanoğlunun eski çağlardan bu yana yakalandığı bir hastalıktır. Milattan önceki dönemlere ait yazıtlarda bile bu hastalıktan bahsedildiği görülmüştür. 11. Yüzyılda İbn-i Sina

Tıp Ansiklopedisi’nde mide kanseri tanımına benzer ilk bulgular yer almaktadır. Midenin geniş lümenli bir organ olması, kansere ait bulguların (ağrı, yutma güçlüğü, kusma, kilo kaybı vs.) ileri evrelere kadar ortaya çıkmasına engel olduğu için hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgili bilimsel gelişmeler gecikmiştir. Bu yüzden mide kanserinin cerrahi tedavisiyle ilgili ilk girişimler ancak 19. Yüzyılın son dönemlerinde Avrupa’da uygulanmaya başlanmıştır. 

Son yüzyılda özellikle Japonlar mide kanseri konusunda çok uğraş vermiş olup bu hastalığın tedavisinde ve erken teşhisinde dünyayı şaşırtacak derecede ilerlemeler sağlamışlardır.