Mide tümörleri benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olmak üzere 2 ana başlıkta incelenirler. Benign olanlar tüm mide tümörlerinin sadece %5-10 kadarıdır. Benign tümörlerin çoğu polipoid yapıda lezyonlardır ve sıklıkla tesadüfen bulunurlar. Genellikle ameliyatsız izlem bu tümörler için yeterli olmaktadır. Ancak büyük boyutlu ve malign dönüşüm şüphesi olanlarda rezeksiyon (lezyonun çıkarılması) önerilir.
Mide tümörlerinin %90-95 kadarı malign hastalıklardır. Bunların da büyük çoğunluğu karsinomlardır. Geri kalanlar ise lenfomalar ve malign stromal tümörlerdir.