MİDE KANSERİ ve TEDAVİ SEÇENEKLERİ

MİDE KANSERİNDE PROGNOZ NEDİR, PROGNOZU HANGİ FAKTÖRLER ETKİLER?

Tüm mide kanseri tanısı almış hastalar için düşünüldüğünde 5 yıllık yaşam şansı % 10-21 kadardır. Ancak bu oran dünyanın farklı bölgelerine göre değişebilmektedir. Örneğin Japonya'da %53 gibi yüksektir.