MİDE KANSERİ ve TEDAVİ SEÇENEKLERİ

GİRİŞ

Mide tümörleri benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olmak üzere 2 ana başlıkta incelenirler. Benign olanlar tüm mide tümörlerinin sadece %5-10 kadarıdır. Benign tümörlerin çoğu polipoid yapıda lezyonlardır ve sıklıkla tesadüfen bulunurlar. Genellikle ameliyatsız izlem bu tümörler için yeterli olmaktadır. Ancak büyük boyutlu ve malign dönüşüm şüphesi olanlarda rezeksiyon (lezyonun çıkarılması) önerilir.
Mide tümörlerinin %90-95 kadarı malign hastalıklardır. Bunların da büyük çoğunluğu karsinomlardır. Geri kalanlar ise lenfomalar ve malign stromal tümörlerdir.

MİDE KANSERİ

Mide kanseri muhtemelen insanoğlunun eski çağlardan bu yana yakalandığı bir hastalıktır. Milattan önceki dönemlere ait yazıtlarda bile bu hastalıktan bahsedildiği görülmüştür. 11. Yüzyılda İbn-i Sina

ERKEN MİDE KANSERİ NEDİR?

Erken mide kanseri basitçe, “lenf nodu tutulumu olsun ya da olmasın mukoza ve submukozada sınırlı hastalık” olarak tanımlanır. Yani burada tümör midenin sadece en içteki tabakalarında yerleşmiştir.