ÖZGEÇMİŞ

  Dr. G. Selçuk Özbalcı 25. Mayıs. 1974’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Samsun’da tamamlamıştır. Daha sonra gittiği Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nden mezun olmuş, genel cerrahi uzmanlığını ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.’ den almıştır. Uzun yıllar önce branşlaşmasını tamamlamış çok köklü bir klinik olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.’ de, her biri alanlarında isim yapmış çok sayıda değerli öğretim üyesiyle çalışmıştır. Çok sayıda karaciğer ve böbrek nakli ameliyatına aktif olarak katılmış, başta “Laparoskopik Donör Nefrektomi” olmak üzere bir çok özellikli cerrahi girişimi, daha asistanlık yıllarında uygulama fırsatı bulmuştur. Ayrıca aralarında ”İzole Hipertermik Ekstremite Perfüzyonu” ve “İntraperitoneal Kemoterapi Cerrahisi” (Hypec) uygulamalarının da bulunduğu her türlü Cerrahi Onkoloji girişimine de aktif olarak katılmıştır. Yine bu klinikte 1 yıl süreyle “PeriferikVasküler Cerrahi” (damar cerrahisi) eğitimi alma fırsatı bulmuştur. Bu dönem içerisinde temel ve ileri damar cerrahisi teknikleri ile temel endovasküler cerrahi tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmiştir.

  Uzmanlık eğitiminin ardından bir süre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmıştır. Bu dönemde askerliğini de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’ nda asteğmen/teğmen olarak tamamlamıştır.

  Yaklaşık 20 yıllık Ankara macerasının sonunda Kasım 2011’ de memleketine dönmüş ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ nda Yardımcı Doçent Doktor ünvanıyla çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında Doçent olmuştur. Bu dönemde başta obezite cerrahisiyle ilgili olmak üzere, bir çok laparoskopik ameliyat tekniğini üniversiteye kazandırmıştır.

  2007 yılında Arnavutluk’ta ülke tarihinin ilk organ nakillerini yapan ekipte yer almıştır. 2011 yılında Avrupa’ dan 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Cerrahi Alan Enfeksiyonları” çalışmasına Türkiye adına aktif olarak katılmıştır.

  80’ in üzerinde yurt içi ve yurt dışı bilimsel yayını ve kongre sunumu, yerli ve yabancı dergilerde hakemlik görevleri, kitap bölümü yazarlığı, genel cerrahi uzmanlık tezi yöneticilikleri ve çeşitli bilimsel toplantılarda davetli konuşmacılıkları bulunmaktadır.

  Obezite cerrahisi, kolorektal cerrahi, gastrointestinal sistem cerrahisi ve ileri laparoskopik cerrahi uygulamaları, yoğun olarak ilgilendiği konulardır.